Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1995 - page 1

ISSN 1101-2013
____iniskKemi
i
Norden
PATOFYSIOLOGISKTOLKNINGAV
RESULTATVIDANALYSAV
PLAsMAPROTEINER
Syntes
t
Proteinkonc.
Hepatocyter
Volym 7, Supplement
l ,
1995
Katabolism
Barriär av
~
endatelceller
med receptorer
Urinproteiner
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...62
Powered by FlippingBook