Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 6, 1994 - page 2

INNEHÅLL
5
Redaktionellt
5
Carl-Bertil Laurelis nordiska fond för klinisk kemi
6
Nordiskt samarbete inom specialistutbildningen
7
Skall ett anslagsfinansierat NORDKEM bli ett uppdragsfinansierat
NORDLAB?
8
Riktlinjer för KKN
9
Fallbeskrivning: Försenad diagnos av extrauterin graviditet
12
Syva Emit 2000 karbamazepin- och fenytoinbestämningar med
Kone Specific Supra analysatar
15
XXIV Nordiska kongressen i klinisk kemi
18
Styrelsen för FKKF
19
Need for standardization of qualitative and quantitative assays
for rheumafactor
23
Bokanmälan: Carl-Bertil Laurell "Axplock"
25
Bokanmälan: Green
&
Morgan "Neonatology and Clinical Biochemistry"
26
Doktorsgradsarbeten
28
Kongresskalendern
31
Produktnyt
31
McArdle's sygdom
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
Huvudredaktör: Kristoffer Hellsing, adress nedan.
Manuskript sändes till huvudredaktör eller det egna landets redaktör.
NFKK
Docent Peter Nilsson-Ehle
Klin kem inst, Lasarettet
221 85 Lund
Sverige
Telefon: lnt. + 46 46 17 34 52,
46 17 34 49
Telefax: lnt. + 46 46 18 91 14
Danmark Overlffige Palle Wang
Klinisk-kemisk afdeling
Odense Sygehus
DK-5000 Odense C
Finland
Omslaget:
Danmark
.
Telefon: lnt. + 45 65 41 28 39
Telefax: lnt. + 45 66 13 28 54
Professor llkka Penttilä
Avdelningen för klinisk-kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-702 10 Kuopio
Finland
Telefon: lnt. +358 7117 31 50
Telefax: lnt. +358 7117 32 00
Island Cand. Pharm. Leifur Franzson
Dept of Clinical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS-108 Reykjavik
Island
Telefon: lnt. + 354 1 69 66 00
Telefax: lnt. + 354 1 69 63 63
Norge Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1
Norge
Telefon: lnt. + 4 7 22 86 70 10
Telefax: lnt. +47 22 86 70 29
Sverige Docent Kristoffer Hellsing
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85 Uppsala
Sverige
Telefon: lnt. +46 18 66 42 67
Telefax: lnt. +46 18 54 96 23
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...36
Powered by FlippingBook