Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 27, 2015 - page 8

8 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 4 2015
Nordisk Kongres i Klinisk Biokemi i Odense, 14. til 17. juni, 2016
En rejse i den klinisk biokemiske verden:
Eventyr og realiteter!
Ivan Brandslund
1
, Mustafa Vakur Bor
2
, Mads Nybo
3
, Lars Melholt Rasmussen
3
1
Laboratoriecentret, Sygehus Lillebælt,
2
Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus,
3
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark
Når man arrangerer en stor kongres i Odense kan
man ikke undgå at skulle forholde sig til Odenses
største berømthed: eventyrforfatteren H.C. Andersen.
Kulturelle tiltag, møder og kongresser i Odense tager
derfor ofte udgangspunkt i eventyrernes verden. En
del af fremtidens teknologiske og kliniske muligheder
i klinisk biokemi er også næsten eventyrlige, men ak,
vi lever jo i virkelighedens verden og må også forholde
os til dette: Den kommende kongres i Odense vil inde-
holde både eventyrlige og realistiske historier.
Overordnet arbejder vi i kongreskomitéen på at
sammensætte et aktuelt videnskabeligt program med
elementer fra forskellige kroge af vores fags mange
hjørner. Indholdet vil balancere mellem fagets mang-
eårige grundlæggende værdier og forsøg på at kigge ind
i den fremtid, som venter lige om hjørnet. Med andre
ord vil vi dække både basalforsknings gennembrud,
laboratorieteknologiske fremskridt, forbedringer i
analysekvalitet og nye kliniske koncepter.
Det videnskabelige program bliver opdelt i tre
typer af sessioner med indhold om dels udfordringer
i laboratoriernes hverdag, dels landvindinger fra den
translationelle forskning og dels anvendelse af klinisk
biokemi i relation til en række specifikke sygdomme.
Individualiseret medicin er et af tidens nye (even-
tyrlige?) medicinske koncepter, og til kongressen bliver
diagnostik, stratificering og monitorering af diabetes
set i det individualiserede perspektiv. De teknologiske
muligheder, somOMICS-analyser giver, får også plads
i programmet, ligesom håndtering af ”BIG DATA”,
hvad enten data kommer fra registre, kliniske databa-
ser eller omics-analyser, også bliver et tema.
Fra laboratoriernes hverdag ved vi, at vi må se reali-
teterne i øjnene: Er det effektivt (økonomisk såvel som
sundhedsmæssigt), at vi laver flere og flere analyser?
Eller er der for meget ”defensive medicine” og ”over-
testing” – og kan vi påvirke udviklingen? Der vil være
fokus på rationel diagnostik, præanalytiske forhold,
og organisering af udredning af sjældne sygdomme,
samt selvfølgelig et kig ind i den nærmeste fremtids
rutinelaboratorie, som anvendelse af POCT og nye
analyser – hvad er på vej og hvad koster det?
Endelig vil en sessionsrække fokusere på mere syg-
domsspecifikke indfaldsvinkler, dvs knoglesygdomme,
cancer, hæmostaseproblematikker og kardiovaskulære
sygdomme.
Foredragene vil blive fremført af en række både
nordiske og internationale foredragsholdere, som kon-
greskomitéen arbejder hårdt på at få på programmet.
Og så vil foredragene i relation til konkurrencen om
både Eldjarn- og Astrup-priserne selvfølgelig få plads
i et par centrale sessioner.
Således oplyst om den fremtidige kongres vil vi
vende tilbage til vores store Odensedigter, H.C. Ander-
sen, som er kendt for vendingen ”At rejse er at leve” – så
REJS TIL ODENSE, NFKK 2016 – det skal nok blive en,
spændende, udbytterig oplevelse og en festlig omgang.
Hjemmeside for kongressen:
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52
Powered by FlippingBook