Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 2

INNEHÅLL
35
Fallbeskrivning:
Ärftlig medullär thyreoideacancer
44
Debatt
En möjlig framtid för klinisk kemi?
47
Debatt
Klinisk biokemi- n!Zldvendig for sygehusets drift, men...
49
SKUP Skandinavisk utpr!Zlving av laboratorieutstyr
53
Polymerase krede reaktionen (PRC)
62
Bokanmälan:
25-åring med spännande huvudvärk
63
Klinisk kjemisk avdeling, Vest-Agder sentralsykehus
66
ECLM/EAL har kommenterar ISO/IECGuide 25 och EN 45001
68
Debatt
Plasma eller serum til klinisk kemiske analyser?
69
Produktnyt
72
Kongresskalender
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
Huvudredaktör: Kristoffer Hellsing, adress nedan.
Manuskript sändes till huvudredaktör eller det egna landets redaktör.
NFKK
och
NorgeOverlege Tor-Arne Hagve
Island
Klinisk-kjemiskavdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1, Norge
Telefon: lnt. +47 22 86 70 10
Telefax: lnt. +47 22 86 70 29
Cand. Pharm. Leifur Franzson
Dept of Clinical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS-108 Reykjavik
Island
Telefon: lnt. +354 5 25 14 85
Telefax: lnt. +354 5 25 14 72
Danmark
Overlrege PalleWang
Afdeling KKA
Sverige
Docent Kristoffer Hellsing
EQUALIS
Odense Universitetshospital
DK-5000 Odense C
Danmark
Telefon: lnt. + 45 65 41 28 39
Telefax: lnt. + 45 65 41 19 11
E-mail:
Finland
Professor llkka Penttilä
Avdelningen för klinisk-kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-702 10 Kuopio
Finland
Telefon: lnt. +358 17 17 31 50
Telefax: lnt. +358 17 17 32 00
E-mail:
Omslaget:
Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand
Box 977
S-751 09 Uppsala
Sverige
Telefon: lnt. +46 18 69 31 47
Telefax: lnt. +46 18 69 31 46
E-ma il:
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...48
Powered by FlippingBook