Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1996 - page 11

4. Og når du straktemed åbent sind
de lyse oretter i himlen ind,
imens det dufted' af hyld og ho
vi bad: lad drommen dog aldrig do!
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed · af tro og tak.
5. Og stundom ud afdin fulde glod
sprang lyn fra skyen i jordens skod
og tordeniatter og tordenregn
din trolddom sprendte fra egn til ego.
Vild, vild vild
er, skonne sommer, din kraft og ild.
6. Du danske sommer, min hitsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over Iandet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen !
Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda.
Th0ger Larsen
Melodi rrykt med tilladelse afEditionWilhelm HansenAS, Kepenhavn
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...56
Powered by FlippingBook