Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1996 - page 3

/j\
~
\
/~
\
/
\
Att skapa en sångbok för kliniska kemister är
något som föresvävat mig länge. När man träffas
är det positivt att kunna sjunga tillsammans.
Melodierna kan man ju i allmänhet, men orden...
Riktig fart fick tanken i samband med
Labqualitys möte i februari 1996. Till en gemen–
sam middag hade man tagit fram ett sånghäfte.
Vidmin sida hade jagToriiiTorres från Nycomed,
hon liksom jag uppenbart road av att sjunga. Un–
der kvällen kastade jag fram tanken attNycomed
kanske skulle kunna sponsra framtagningen avett
sånghäfte, att vi kunde trycka det som ett supple-
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...56
Powered by FlippingBook