Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 31, 2019 - page 4

4 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 4 2019
Leder:
En arbetsvecka i mitt liv
Henrik Alfthan
Måndag
Urtidig väckning. Beckmörkt. Tjugofyra kilometer
cykeltur i +2ºC från stugan till jobbet betyder defini-
tivt att hösten är på intågande! Dags att flytta in till
sta’n. Med en stor och het mugg nybryggt kaffe mellan
händerna känns morgonen på jobbet en aning varmare
och definitivt mera tilltalande.
Proteinelektroforesen för analys av oligoklonala
IgG-band i spinalvätska ligger och väntar på tolkning.
Sedan några månader bakåt har färgen på elektrofore-
sen varit så blek att avläsningen varit utmanande. Har
månne kollegerna som kör med samma reagens och
samma tillverkningsserie i de andra laboratorierna
upplevt liknande problem?
Två av tre DELFIA Xpress-analysatorer har under
veckoslutet tappat förmågan att vara i kontakt med
LIS. Laserläsaren avläser streckkoden på både prov-
kälken och själva provröret men kan inte tolka infor-
mationen och följaktligen visar inte upp någon som
helst information på PC´ns skärm. Vid genomgång
av inställningarna ser allt ut att vara som det bör på
analysatorn. Är månne uppdateringen av laboratorie-
systemet senaste natt boven i dramat?
På månadsmötet för sakkunniga inom immunkemi
är man ense om att det är behövligt att lägga till en
fotnot om att intag av stora mängder av biotin kan
förorsaka felaktiga provsvar i laboratorieanalyser som
grundar sig på biotin-streptavidin-tekniken.
Tisdag
Både laboratoriets ADB-avdelning och representan-
terna för LIS bedyrar att allt är i sin ordning och att
uppdateringen av laboratoriesystemet inte är delaktig
i problemet med Xpressarnas LIS-förbindelse. Nästa
steg blir väl då att tillkalla service från PerkinElmer.
Våra gamla trotjänare, immunanalysatorerna Auto-
DELFIA från år 1994, har kommit upp till pensions-
åldern. Således är vi inför validering av en ersättande
metod för bestämning av prolaktin och makropro-
laktin. Själva prolaktinbestämningen torde vara lätt
att ersätta, men för makroprolaktinutredningen kan
de polyetylenglykolprecipiterade proverna potentiellt
vålla problem. Finns det fingervisningar i litteraturen?
Ingen på de några ställen i övriga Finland som
bestämmer oligoklonala immunglobuliner i spinal-
vätska har haft problem med färgningen av elektro-
foreserna. Felsökningen går nu ut på att byta ut en
reagens åt taget.
Onsdag
Markku från PerkinElmer anlände och började reda ut
problemet med streckkoderna på Xpressarna.
Om några veckor skall en bioanalytikerstuderande
börja på sitt avhandlingsarbete på labbet. Hon skall
studera hur man kunde eliminera problemet med stö-
rande mängder biotin i patientprov. För experimenten
skall vi beställa streptavidinytbelagda paramagnetiska
partiklar, biotin, bestämningsmetod för biotin, strepta-
vidinbelagda mikrotiterplattor samt bovint albumin.
Nu gäller det att planera protokollet i detalj.
Torsdag
Dagen börjar med en skriftlig ursäkt till alla inblan-
dade i streckkodshärvan! Den oväntade orsaken är
utredd. Senaste vecka omplacerades analysatorerna
och samtidigt placerades två bordslampor bredvid
dem. Det visade sig att då ljuset från LED-lamporna
belyste avläsaren på analysatorn så förblindades den.
När lamporna släcktes var allt frid och fröjd. Det
samma kan hända med direkt solljus.
Brandalarm! Pennan faller från handen och vi två
evakueringsansvariga ser till att ingen stannar inne
och att hela våningens personal samlas ute på gatan.
Mycket snart tjuter sirenerna och vi omringas av ett
halvt dussin brandbilar. Till all lycka var alarmet falskt,
förorsakat av ovarsam hantering av en tryckluftsborr
i källaren.
Fredag
Åtta gallvätskeprover väntar på att få bli analyserade
för kalprotektin. För hand. Gärna skulle man se att
den analysen är automatiserad, men på grund av själva
gallvätskans varierande konsistens med vävnadsklum-
par och hög viskositet har detta varit omöjligt. Måste
studera om precipitation eller ultracentrifugering av
provet kunde råda bot på problemet.
Äntligen fungerar PubMed igen! Med en handfull
artiklar under armen bär vägen hemåt. Under vecko-
slutet borde sedan föredraget för laboratoriemedicin-
kongressen i Helsingfors bli färdigt!
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...44
Powered by FlippingBook