Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 8, 1996 - page 36

Optimal hjärtinfarktdiagnostik
med OPUS® hjärtmarkörer
net\
OPUS®Troponin
tl'l
OPUS®CKMB-massa
OPUS®Total CK/Relativt Index
OPUS®Myaglobin
Snabba svar! Flexibla instrumentlösningart
OPUS®Magnum
OPUS®Plus
Sverige
Finland
Tel: +46-8 740 58 80 Tel: +358-0 870 991
Danmark
Norge
Syva"and Behring
Tel: +45-44 88 82 27 Tel: +47-22 72 79 50 diagnostic products
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36
Powered by FlippingBook