Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 31, 2019 - page 7

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2019
 | 7
Manuscripts wanted!
KBN welcomes manuscripts from the Nordic
countries covering many different aspects of clini-
cal biochemistry. We especially encourage con-
tributions from young professionals working in
the field. By contributing to KBN, you share your
knowledge with colleagues in all Nordic countries
and create networking opportunities. In addition,
you might win a prize: the Hellsing award for the
best article of the year.
Our scope is wide:
• Original articles
• Resumés of PhD theses and other dissertations
• Case stories
• Review articles
• Tips and tricks from everyday lab life
• Contributions to “Vandrande vetenskapsmannen”
• Debate and opinion letters to the editor
• Education and training
Our style and requirements are considerably more
informal than most scientific journals, but please
look at our instructions to authors at nfkk.org,
and send your manuscript to your national editor.
The editors of KBN
Manuscripts wanted
!
Possible reward:
a nice piece of art
På dagsordenen var fire hovedtemaer: Økonomi,
uddannelse, nordiske kongresser og serum X. Års-
regnskabet for NFKK 2018 blev gennemgået. Økono-
mien er generelt god, og 2018 sluttede med et mindre
overskud. Både dette regnskab og regnskabet for
Eldjarnfonden blev godkendt af bestyrelsen.
Det blev besluttet, at NFKK vil bestræbe sig på, at
have fælles nordiske kurser i både Finland, Norge,
Sverige og Danmark delvist finansieret af NFKK.
Disse kurser og andre uddannelsesmæssige emner
vil blive diskuteret i detaljer på NFKK sessionen om
uddannelse på den kommende nordiske kongres i
Trondheim.
Det præliminære program for kongressen i Trond-
heim blev gennemgået. Det ser meget spændende ud,
og bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt
deltager. Den nordiske kongres i 2022 vil blive holdt
i Island, og planlægningen af den er allerede i gang.
Som tidligere nævnt på denne plads vil vores
beholdning af serum X være opbrugt i løbet af en
overskuelig årrække. På mødet blev gennemgået de
(ikke så mange) tilbagemeldinger, de nationale sel-
skaber havde modtaget vedrørende brugen af serum
X i deres respektive lande. På trods af de forholdsvis
få tilbagemeldinger mente bestyrelsen alligevel, at
serum X har haft en stor betydning i mange år, og
bestyrelsen vil derfor fortsætte med at undersøge
mulighederne for at få etableret et nyt serum-Y.
Udgifterne hertil er imidlertid store og kan ikke
finansieres af NFKK alene. Muligheder for forskellige
samarbejdspartnere blev diskuteret, og bestyrelsen vil
undersøge disse yderligere.
NFKKs næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i
Västerås i forbindelse med SFKKs efterårsmøde i
september.
Aboa Vetus & Ars Nova museet.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook