Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 31, 2019 - page 6

6 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2019
Formannsspalten
Henrik L. Jørgensen
Formand i NFKK
I starten af april blev NFKKs besty-
relsesmøde holdt i Åbo (Turku).
Åbo er en by i det sydvestlige
Finland med lidt under 200.000
indbyggere, hvilket gør den til
den 4. største by i landet. Den blev
grundlagt i det 13. århundrede
og er dermed Finlands ældste by.
Det fornemmer man tydeligt, når man går igennem
byen og ser de mange, smukke historiske bygninger
som fx domkirken. En stor del af byen er imidlertid
af nyere dato, da tre fjerdedele af byen blev ødelagt
ved en brand i 1827.
Åbo var økonomisk og administrativt centrum i
Finland, da landet var en del af det svenske rige. Det
var en stor handelsby med livlig handel både med
Sverige, men også med store hansestæder som Lübeck
og Danzig. Heri finder man forklaringen på byens
finske navn, idet turgu betyder torv på ældre russisk.
Vores møde blev holdt i spændende og flotte omgi-
velser på Aboa Vetus & Ars Nova museet. Som navnet
antyder, har museet en dobbelt funktion. Det blev
oprindeligt bygget som en privat villa til von Rettig
familien, en af byens rigeste, i 1928, men i 1991 blev
villaen købt af Matti Koivurinta fonden med det
formål at huse fondens kunstsamling. Under arbej-
det med at ombygge villaen til museum fandt man
imidlertid ekstensive ruiner af huse fra middelalderen
og en stor mængde arkæologiske objekter fra denne
periode, og det blev besluttet at udvide projektet, så
de arkæologiske fund også kunne fremvises til publi-
kum. Museet for moderne kunst, Ars Nova, blev ind-
rettet i selve villaen, mens det arkæologiske museum,
Aboa Vetus, blev åbnet under museumshaven. I 2004
blev de slået sammen til verdens formentlig ene-
ste museum, som kombinerer moderne kunst med
arkæologiske fund fra middelalderen, Aboa Vetus
& Ars Nova. Vi fik et meget spændende indblik i
hverdagslivet i middelalderen under vores besøg i alt
fra madlavning til legetøj til børn. Et besøg på dette
museum kan varmt anbefales.
Vores møde blev holdt i biblioteket på den øverste
etage, hvorfra der var en fin udsigt over byen og Aura
å, der løber igennem den på sin vej til udmundingen i
Åbolands Skærgård. Heraf byens svenske navn, Åbo,
en bosættelse ved åen.
NFKK bestyrelsesmøde i biblioteket på Aboa Vetus & Ars Nova museet.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook