Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 4

-
--------------~;;;~
.
1 CRP
in
serum (mgll)
concentratlon o
100
200
10
20
40
r
r
r
r
Enke~
hurtigtestfor
CRP
ett
minutt ...
NycoCard CRP mäler C-reaktivt protein i humant
serum eller plasma.
Semikvantitativ immunometrisk test medseks
CRP nivåer fra
10-200
mg/l.
NYCOMED
PHARMA
NYCOMED PHARMA AS
DIVISJON DIAGNOSTICA
Postboks 4284 Torshov
0401 Oslo 4
Telefon: (02) 22 62 60
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36
Powered by FlippingBook