Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 3

1- 905019
-LK544 är en liten, enkel och mycket stabil fotometer speciellt avsedd för
bestämning av
Glukos, Kolesterol, HOL-Kolesterol
och
Triglycerider
i
serum eller plasma samt
Hemoglobin
i blod, en analyskombination lämp- -
lig för små vårdenheter.
LK544 tillämpar samma metodik som det stora sjukhuslaboratoriet dvs
väl beprövade metoder med hög noggrannhet och precision. Analysför–
farandet är enkelt och reagensvolymerna små vilket innebär snabba svar
och låga analyskostnader.
SWELAB
Box 839, 121 08 Johanneshov· Tel. 08-81
03 30
·Telefax 08-722 94 48
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook