Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 51

KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
 | 51
Redaktionen förKliniskBiokemi iNorden
Hovedredaktør: IngunnÞorsteinsdóttir (tf) · Tryk: ClausenGrafisk
NFKK:s styrelsen samlad i Norge i februari 2014: Per Bjellerup, IngunnÞorsteinsdóttir, Yngve Thomas Bliksrud, Line Rode,
Tommi Vaskivuo, Henrik Jørgensen ochTor-ArneHagve. Frånvarande är TuulaMetso, Jón Jóhannes Jónsson ochMattias
Aldrimer.
INFORMATION
Danmark
Overlæge LindaHilsted
Kliniskbiokemisk afd. KB
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100KøbenhavnØ
Telefon: +45 35 45 20 16
E-mail:
Norge
OverlegeKristinMobergAakre
Laboratorium for kliniskbiokjemi
HaukelandUniversitetssykehus
N-5020Bergen
Telefon: +47 5597 3188
E-mail:
IslandochNFKK
Överläkare IngunnÞorsteinsdóttir
Department of Clinical Biochemistry
Landspitali -University
HospitalHringbraut
IS-101Reykjavik
Telefon: +354 543 5033
E-mail:
Sverige
ProfessorAnders Larsson
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85Uppsala
Telefon: +46 18 6114271
E-mail:
Finland
SjukhuskemistHenrikAlfthan
HelsingforsUniversitetscentralsjukhus
HUSLAB/Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
FIN-00290Helsingfors
Telefon: +358 50 4271 457
E-mail:
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52
Powered by FlippingBook