Klinisk Biokemi i Norden Nr 1-2, vol. 11, 1999 - page 3

A
y
A
y
KONTROLLSERA
Din daglige presisionskontroll:
Med 4Ess på hånden har du
alle muligheter!
A
A
Ä
~
,.
+
v
v
v
A
AutonormTM
A
A
• •
Animalsk matrix
Fryset0rret
l nivå
• •
y
6 x lO mi eller 50 x 10 mi
y
y
A
AutonormTM Liquid
A
A
•••
Animalsk matrix
Flytende
2 nivåer
;
-
;
v
6x 16mleller50x 16ml
A
A
--
v
v
AutonormTM Human
Human matrix
Fryset0rret
2 nivåer
6 x 10 mi eller 50 x 10 mi
AutonormTM Human Liquid
H"moo mot,lx
Flytende
2 nivåer (m/CRP)
6 x 16 mi eller 50 x 16 mi
UanseH hvilke behov eller ensker du har, vii AutonomTM dekke dem
DISTRIBUSJON:
Sverige:
Nycomed AB
Tel.: +46 8 731 2800
Finland:
OY Nycomed AB
Tel.: +358 9 5123 550
Danmark:
Island:
Norge:
Nycomed DAK AS
Tel.: +45 4677 1111
Pharmaco
Tel.: +354 5658 111
Sero AS
Tel.: +47 66846560
Nycomed Pharma
Tel.: +47 23185050
(Primrerhelsetjenesten)
c2SERO
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook